Антимовски хан - издание за животопис и култура.

Антимовски хан е издание за животопис и култура на Сдружението на писателите в Добрич. Понастоящем излиза като списание, наследник на едноимения вестник с 10-годишна история. Събира поезия, проза, есеистика, интервюта, краезнание, други форми на литература, както и отзиви от всички сфери на изкуството и културата на творци от Добрич, Добруджа, страната и чужбина. С него живее духът на Йордан Йовков. Може да откриете още нови преводи, първи стъпки на млади автори, препоръчани книги на местни автори, обяви за конкурси, събития и др.. Антимовски хан - Конкурси"

КонкурсиКонкурси

Община Генерал Тошево обявява Национален литературен конкурс „Земя на пеещите колелета“.

Той се посвещава на големия писател и разказвач, Певеца на Добруджа - Йордан Йовков и има за цел да продължи литературната традиция на Йовковия разказ,  в който действията и персонажите са вдъхновени от хуманизма, трудолюбието на добруджанеца и стремежа към красотата във всички нейни форми и проявления.

Конкурсът е явен и се провежда през година. Приключва през ноември – в рамките на честванията на Йордан Йовков и празниците на град Генерал Тошево.
 
Могат да участват автори, навършили 16 години. Те участват с по един разказ с дължина до четири стандартни страници (А4, шрифт Times New Roman 12, междуредие 1). Произведенията не бива да са публикувани до момента на приключването на конкурса, включително и в електронен вариант. Крайният срок за предаване на творбите е 30 септември - в електронен вариант или на хартиен носител
на имейл адрес: kultura@toshevo.org;
на адрес: Община Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 5, за конкурса (в този случай се гледа пощенското клеймо и ръкописи не се връщат). Творбите се придружават от информация на отделен файл/лист: трите имена на автора, възраст, населено място, личен телефон и имейл адрес за връзка.
 
Критерии за оценка на разказите ще бъдат тяхната свързаност с проблематиката за земята, труда на хората и Добруджа; последователност на изложението; динамика на повествованието; умение да се изграждат характери; композиция. Оценяването се осъществява от тричленно жури, включващо изявени литературни творци, утвърдено със заповед на кмета на община Генерал Тошево. Разказите се предоставят на журито без личните данни на автора.
 
Наградният фонд се осигурява от Община Генерал Тошево и ЕТ „Добруджа експорт – Георги Балабанов“. За тази година той е 1 500 лева. Присъждат се І, ІІ и ІІІ награда, както и поощрителна награда; специална награда за местен творец; награда за млад автор; награда на ЕТ „Добруджа експорт – Георги Балабанов“.
 
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на Община Генерал Тошево: http://www.toshevo.org/ Церемонията по награждаването ще се състои в началото на месец ноември в Генерал Тошево. Отличените разкази се публикуват в списание „Антимовски хан“ и в общинския вестник  „Добруджански глас“.

 

******

 

С подкрепата на:

  • Община Добрич
  • Община Добричка
  • Община Каварна
  • Община Шабла
  • Община Балчик
  • Община Тошево